Inspecties & Keuringen

Elektrische installaties worden in Nederland ontworpen conform de NEN 1010. Na oplevering zijn NEN-EN 50110-1 (Europese norm) en NEN 3140 (aanvullende Nederlandse norm) van toepassing.

 

Deze normen zijn van groot belang voor de veiligheid van mensen. De werkgever is volgens het Arbo-besluit wettelijk verplicht er voor te zorgen dat zijn werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn in het Arbo-besluit opgenomen en daarom rechtsgeldig. Wanneer een werkgever kan aantonen dat zijn elektrische installatie voldoet aan deze normen zal bij een eventueel ongeval met betrekking tot de installaties, de schuldvraag niet automatisch bij hem terechtkomen. Dit geldt overigens niet alleen bij de relatie werkgever-werknemer, maar bijvoorbeeld ook bij de relatie: eigenaar-huurder, school-leerling en winkel-klant.

 

Vissers Elektrotechniek draagt zorg voor de inspectie van uw elektrotechnische installatie. Zowel het opstellen van het inspectieplan, het uitvoeren van de inspectie en meting, alsmede het opstellen van een duidelijk inspectierapport wordt door ons gerealiseerd. U bent verzekerd van een objectieve, deskundige en vooral onafhankelijke inspectie. Indien gebreken aan de installatie worden geconstateerd, wordt in het inspectierapport een aanbeveling gedaan met betrekking tot het herstellen van de gebreken.

 

Visser Elektrotechniek voert onderstaande inspecties uit conform de vereiste normen:

  • NEN1010 inspecties
  • NEN3140 inspecties
  • Thermografische inspecties

Kosten

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u, afgestemd op uw wensen en rekening houdend met de wettelijke eisen. Interesse? Neem dan contact met ons op.